Biz...
Abaküs
Program
Metodoloji
SSS

 

Ana Sayfa | Bayilik | Eğitmenlik | İletişim

 

 

 

BEYİN GELİŞİMİ VE ABAKÜS...

 

Beynin sol ve sağ loblarının senkronize çalışmasını sağlayan zihinsel işlem eğitimi 4-14 yaş arasındaki çocukları kapsayan bir eğitim sistemidir.

Sistem dünyanın en eski hesap makinesi olarak kabul edilen tam olarak kimin tarafından bulunduğu net olmamasına karşın Mezopotamya bölgesinde ilk buluntularına rastlanmış Kelime kökeni eski yunanca abaküs (sayma tablası) dan gelmektedir. Çin'de kullanılan abaküsler son şeklini 1800 yıl önce (7 boncuklu), Japonların kullandıkları Soroban da(5 (4+1) boncuk) 1930 yılında son şeklini almıştır. Ancak günümüzde Japon abaküsünün kullanımı daha kolay olduğundan tüm dünyada tercih edilmeye başlanmıştır.

MÖ. 2400 yıllarında Çin’de geliştirilen abaküs, denizaşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ya yayılmıştır Ruslarında kendilerine özgü abaküsleri vardır..

Zihinsel işlem yöntemi ile çocuklar herhangi bir hesaplama makinesine, bilgisayara veya kâğıt ve kaleme ihtiyaç duymadan yalnızca insan beyninin yardımıyla 2, 3 hatta 4 haneli aritmetik işlemleri zihinden birkaç saniye içerisinde hesaplayabilmektedir.

Zihinsel işlem yöntemi çocuklara; gelişmiş hesaplama yetenekleri sağlarken aynı zamanda yüksek düzeyde odaklanma ve dikkat yeteneği de kazandırır.

Böylece çocuklar diğerlerine oranla daha gelişmiş bir sol ve sağ beyine, daha güçlü bir hafızaya, daha hızlı karar verebilme yetisine, daha hızlı bir reflekse sahip olurlar. Bu sayede çocukların yaratıcılıkları artar ve her çocukta var olan potansiyel liderlik özelliklerinin gelişip ortaya çıkmasına büyük oranda katkı sağlar.

Zihinsel İşlem Sistemi ile matematiksel işlemler yapılırken beynin sağ bölümü devreye girerek sağ beynin güçlü ancak az kullanılan bölümleri olan görsel, duygusal, dokunsal fonksiyonları ve hayal gücü tetiklenerek matematiksel işlemlerin otomatikleşmesini ve unutma kavramının uzaklaşmasını sağlamaktadır.

İlköğretim çağındaki çocuklar; (mevcut eğitim programları düşünüldüğünde) 4-14 yaş arası çocukların içinde bulundukları somut zekâ döneminde, okullarda öğretilen soyut matematik temellerine dayanan öğrenim yöntemi nedeni ile matematiksel işlemleri kavramakta zorlanmaktadır.

Hatta matematiksel işlemler çocukların korkulu rüyası haline gelmektedir.

Abaküs ile zihinsel işlem yöntemi sayesinde çocuklar matematiksel kavramları boncuklar ile somutlaştırarak işlemleri daha kolay ve hızlı kavramakta ve eğlenerek öğrendiği için kalıcılık sağlanmakta ve unutkanlık kavramı tamamen yok olmaktadır.

Abaküs zihinsel işlem yöntemi ile çocuklar çok basamaklı hesaplamaları görsel ve dokunsal olarak somutlaştırdıkları için işlemler eğlenceli bir oyun haline gelmektedir.

Bu nedenle çocuklar “Zihinsel İşlem Sistemi” ile kazandığı bu becerilerini okulda çok daha rahat ve keyifli kullanabilinecek duruma gelmektedirler.

NEDEN ABAKÜS

İnsan zekâsının gelişimi 7 yaşına kadar  %75 oranında tamamlanmaktadır.

7-14 yaş arasında ise bu oran %95’e kadar yükselmekte, kalan %5’lik oran ise yaşantımızın geri kalan kısmında iş ve aile yaşantımıza yön vererek ilk atılan temele bağlı olarak inşa edilmektedir.

Bu nedenle çocuklarımız için yapacağımız eğitim planını bu orana göre düzenleyerek onların gelişimine büyük katkı sağlamak biz anne babalar için en önemli ve büyük görev olacaktır.

 

Okul Öncesi...
1. - 5. Sınıflar...
6. - 8. Sınıflar...
Beyin Gelişimi...
Metodoloji...
Kazandırdıkları...
Düşünceler...
Videolar...
Öğretmenler...
Materyaller...
İletişim...

 

© 2011 ARGES Mental Aritmetik. Bütün hakları saklıdır.