Biz...
Abaküs
Program
Metodoloji
SSS

 

Ana Sayfa | Bayilik | Eğitmenlik | İletişim

 

 

 

SIK SORULAN SORULAR...

1.   ARGES ile Abaküs Zihinsel İşlem Sistemini (Abaküs Mental Aritmetik Sistemini) öğrenmek okuldaki matematik derslerine nasıl yardımcı olur?

Çocuğun matematiği iyi öğrenmesi için hesap yeteneğini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Abaküsle zihinsel işlem eğitiminin, çocukların matematik becerisine ve kavrama yeteneğine etkisi üzerinde çalışmalar yapan “Tayvan Chang Hua Üniversitesi’nden Prof.Dr. Huang Guo Rong” konu hakkında şaşırtıcı bulgular elde etmiştir;

Zihinsel İşlem Sistemi Eğitimi dersi verilen sınıflardaki öğrencilerin “konuyu kavramada, matematiksel beceride (matematiksel kavramları tanıma ve anlamada, hesaplama becerisinde ve matematik problemlerini çözme becerileri dahil), matematik performansı ve zeka testleri sonuçlarında, bu eğitimi almayan öğrencilerden çok daha iyi sonuçlara ulaştıkları tespit edilmiştir.

İki yıla yakın bir süre boyunca zihinsel işlem eğitimi alan çocuklarda, bu eğitimi 1 yıldan daha az alan çocuklara göre matematik kavramlarını daha iyi idrak ettikleri, hesap yapmada ve problemleri çözmede daha yetenekli oldukları görülmektedir. İki yıldan daha fazla eğitim alan çocuklarda sonuç daha da iyi olmaktadır.

2.  Çocukların Abaküs Zihinsel İşlem Sistemini (Abaküs Mental Aritmetik Sistemini) öğrenmeye başlaması için en ideal yaş nedir?

Çocuğun bu eğitime başlaması için en uygun zaman 0’dan 9’a kadar sayıları yazmaya başladığı dönemdir.

Anaokulundan itibaren, ilkokul 1. ve/veya 2. sınıfa kadar, çocukların en iyi öğrenme ve kavrama beyin gücüne sahip oldukları dönemdir (beyin gelişimiyle ilgili yapılan bilimsel çalışmalara göre). Çocuk matematik kavramlarını anlamaya başladığında, beynin yeteneklerini ve çözümsel yapısını beslemek için en doğru zamana gelmiş demektir.

ARGES Abaküs Zihinsel İşlem Sistemi (ARGES Abaküs Mental Aritmetik Sistemi), matematik ve hesaplamalar ile ilgili kavramların temel eğitimini sunar. Bu yöntem ayrıca çocuğun okul derslerinin yükünü azaltır; aileler çocuklarının programa katılmasını teşvik etmek için bu fırsattan yararlanmalıdır. Bu, onların gelecekteki eğitim çabalarına güçlü bir dayanak oluşturacaktır.

Beyin Gelişiminin Evreleri:

3.   AMA (ARGES MENTAL ARİTMETİK) çocuğunuzun zeka gelişimine nasıl yardımcı olur?

AMA (ARGES Mental Aritmetik) çocuğun sadece hesap yeteneğini ve işlemleri anlamasını arttırmak için değil, problem analiz becerisinin yanı sıra hafıza gücünü ve yaratıcılığını,  konsantrasyon seviyesini ve dinleme becerisini de yükseltmek için tasarlanmıştır. Yaşam boyu başarı için matematiği sevdirmenin yanında asıl amacımız, çocuğun hem derslerinde hem de günlük hayatında özgüvenini oluşturmaktır. Uzmanlar, abaküs ve hayali abaküs metodu eğitimi sürecinde beynin hem sol hem de sağ lobunu uyararak öğrenim yeteneğini olumlu yönde etkilemede anahtar rol oynadığını gözlemlemektedirler.

4.  Bugün dünyada hesap yapmak için hesap makineleri ve bilgisayar olanağı varken çocuklar neden Abaküs Zihinsel İşlem Sistemini (Abaküs Mental Aritmetik Sistemini) öğrenmelidir?

Hesap makineleri ve bilgisayarlar sayıları hesaplamada insan beyninin yerini almasına rağmen, abaküs öğrenimi her çocuk için gereklidir. Çünkü abaküs tüm beyni ve yaşam becerilerini geliştiren bir alettir. Abaküs kullanımı beyin hücrelerinin gelişimini sağlayacak görüş kuvveti, ses çıkarma ve parmak hareketi gibi insan vücudundaki ana sinirlerin birbiriyle uyumunu gerektirir. Akıl; fiziksel iletişim, mantıksal açıklama ve hayalde canlandırma yöntemi olan üç ana unsurun gelişimini geçirir ve abaküs bu üç unsurun birbiriyle uyumunu sağlayan vasıta görevi görür. Dünyadaki insanların %80’den fazlası sağ elini kullanır ve sağ elini kullanan insanların sol beyinleri daha çok, sağ beyinleri daha az gelişmiştir. Beynin sağ tarafında yaratıcılık, sol tarafa göre bin kat daha fazladır. Abaküs öğrenimi, sağ beynin erken yaşlarda gelişmesini teşvik eder ve destekler.

5.  Zihinsel İşlem (Mental Aritmetik) niçin önemlidir?

Zihinsel İşlem, özellikle disiplinli eğitimler veren kurumlarda yetişen öğrencilere yardımcı olmada önemlidir. Küçük çocukların öğretmenleri, numara kavramını ve numara değerlerini anlatmanın kolay olmadığını bilirler. Matematik kavramlarını anlamak, küçük çocuklara sadece soyut biçimde sunulduğunda uzun bir sürecin beklenmesi gerekmektedir. Sayısal değerleri ilişkilendiren abaküs boncukları gibi somut nesneler kullanmadan sayıları kavramak, çocuklar için zordur. Sayıların zihinde nasıl hesaplanacağını öğrenmek çok önemlidir, çünkü beynin işlevsel bölümlerini etkili bir şekilde faaliyete geçirecektir ve böylece zekâ kapsamlı olarak ilerleyecektir. Zihinsel işlem alıştırması yaratıcılığı ve hafıza gücünü keskinleştirir. Bilimsel araştırmalara göre iyi zihin oluşumundan yoksun bir çocuk, 20 yaşına geldiğinde zihinsel becerisi belirgin bir düşüş sergilemektedir. Öte yandan zihinsel eğitimi 14 yaşına kadar alan çocuk, 70 yaşına geldiğinde bile bu zekayı koruyacaktır.

6.  Abaküs Zihinsel İşlem Sistemini (Abaküs Mental Aritmetik Sistemini) öğrenmede eskiyle şimdi arasındaki fark nedir?

Tarihsel sürece baktığımızda uzun geçmiş yıllara dayanan bir birikimi olan Abaküsün önceleri sadece tek elle kullanımı öğretiliyordu. Bu durum gözlemlendiğinde ve beynin fonksiyonları incelendiğinde sonuçta beynin yalnızca sol yarısının işlevsellik kazandığı ve sağ lobunun atıl kaldığı ve önemsenmediği gözlemlenmiştir. Ayrıca birçok geleneksel abaküs dersi 2/5 abaküs (2 boncuk üstte ve 5 boncuk altta) kullanılıyordu ama ARGES’in uyguladığı yöntemde 1/4  (bir boncuk üstte ve 4 boncuk altta) abaküs kullanılmaktadır.

7.  AMA (ARGES MENTAL ARİTMETİK) ile Abaküs Zihinsel İşlem Sistemini öğrenmenin avantajları nelerdir? 

Okul Öncesi...
1. - 5. Sınıflar...
6. - 8. Sınıflar...
Beyin Gelişimi...
Metodoloji...
Kazandırdıkları...
Düşünceler...
Videolar...
Öğretmenler...
Materyaller...
İletişim...
 
 

 

© 2011 ARGES Mental Aritmetik. Bütün hakları saklıdır.