Biz...
Abaküs
Program
Metodoloji
SSS

 

Ana Sayfa | Bayilik | Eğitmenlik | İletişim

 

 

 

EĞİTİM METODOLOJİMİZ...

 

Araştırma bulguları ile ortaya çıkan sonuçlara göre; ARGES’in uyguladığı metodoloji olan “Çift El Mental Aritmetik (Çift El Zihinsel İşlem) ” yönteminin sağ ve sol beynin birlikte çalışmasını sağlayan uyaranlar yaydığını, çocuklarda hafıza ve yaratıcılık becerilerini geliştirerek dengeli zeka gelişimini sağladığını, karmaşık aritmetik işlemleri yapabilmek için daha uzun ve daha iyi konsantrasyon sağlayarak daha iyi geri bildirimler elde edildiğini görülmüştür.

 

Merkezimizde küresel teknolojik gelişmeler doğrultusunda, çoklu zeka uygulamalarını da kapsayan öğretme tekniklerinin de kullanıldığı benzersiz ve lider bir eğitim sistemi kullanılmaktadır.

 

Öğrencileri motive ederek beceri ve tutumlarını geliştirmeye yönelik yapılandırılan eğitim yöntemi somut ve kapsamlı bir zihinsel işlem eğitim sistemidir.

 

Bu yöntem;

 

Çift el eğitim: öğrencilerin sağ ve sol beyin bölümlerinin eş zamanlı çalışmasını sağlar dolayısıyla çok yönlü bir düşünme ve öğrenme sürecinin oluşturulmasını sağlar.

 

Rahatlama egzersizleri: öğrencilerin konsantrasyon ve odaklanma yeteneklerinin eğitilerek gelişmesini sağlar.

 

Hızlı eğitim: öğrencilerin çok basamaklı işlemler ile uğraşırken keskin ve hızlı tepkiler vererek gizli yeteneklerinin uyarılarak ortaya çıkmasını sağlar.

 

Karşılıklı Etkileşimli/Tepkili Eğitim: öğrencilerin sezgilerini, karar verme yetilerini ve zihinsel yeteneklerinin gelişmesini sağlar.

 

Dinleme ve hesaplama eğitimi: öğrencilerin işitme yeteneği ile konsantrasyon ve belleğini geliştirir.

 

Görme ve hesaplama eğitimi: öğrencilerin sabırlarını, hayal gücünü/yaratıcılık yeteneklerini ve yüksek hızlı hesaplama yeteneklerini geliştirir.

 

ARGES’in kullandığı metodolojide her öğrenciye özel öğretim yaklaşımı ile öğrencinin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda ilerlemesine uygun olarak ve dikkatle hazırlanmış eğitim malzemeleri kullanılarak, her öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenmesini sağlayan benzersiz bir öğrenme ortamı sağlanır.

 

Bu nedenle öğrenci bir sınıfa herhangi bir zamanda başlayabilir. Bu sistem öyle ilginç bir olgudur ki; aynı eğitim programına aynı sınıf içinde katılan ve farklı yetenekleri olan öğrenciler farklı seviyedeki öğrenme gereçleri ile farklı hızlarda gelişebilmektedir.

 

Öğretmen ve öğrenci arasındaki bu proaktif öğretim yöntemi aritmetik öğreniminde öğrencinin ilgisini çekerek, öğrenciyi kendiliğinden bu interaktif öğrenme ortamına katılmayı teşvik eder.

 

Okul Öncesi...
1. - 5. Sınıflar...
6. - 8. Sınıflar...
Beyin Gelişimi...
Metodoloji...
Kazandırdıkları...
Düşünceler...
Videolar...
Öğretmenler...
Materyaller...
İletişim...

 

© 2011 ARGES Mental Aritmetik. Bütün hakları saklıdır.